Những tin tức mới nhất về hoạt động của công ty chúng tôi

Anh Hùng Áo Vải

Link của dự án gây quỹ của game rouge-like Việt Nam lấy bối cảnh thời Tây Sơn: "Anh Hùng Áo…

1051 695 Bánh Trôi

Boardgame Hội Phố

Để hoàn thiện bộ boardgame Hội Phố, nhóm Ngũ Hành Games đã quyết tâm tự học thiết kế đồ họa.…

586 524 Bánh Trôi

Aftermath – Ác quỷ rừng phế tích

Toàn bộ 21 chương của tiểu thuyết sci-fi Việt Nam: "Aftermath - Ác quỷ rừng phế tích" đã được đăng…

1024 768 Bánh Trôi