Đọc truyện thời Covid

“Nếu chỉ trông cậy vào xuất bản giấy, công ty tôi sẽ chịu áp lực lớn. Thật may mắn, 5 tháng qua là lúc app đọc truyện tranh của chúng tôi phát triển”.

– Đại diện của Comicola

5 tháng đầu năm 2020, làng xuất bản thế giới bị ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, có một mảng vẫn tăng trưởng, đó là truyện tranh kỹ thuật số trên thiết bị di động.

Tại Việt Nam, Comi webtoon là app truyện tranh cho thiết bị di động do công ty truyện tranh Comicola thực hiện. Khánh Dương – Giám đốc Comicola – cho biết đợt dịch vừa qua, lượng người đọc truyện tranh trả phí trên Comi webtoon tăng vọt.

Link bài phỏng vấn chi tiết: 5 tháng đại dịch, lượng người đọc truyện tranh trả phí tăng vọt

960 634 Bánh Trôi
Impeka - Premium WordPress Multipurpose theme by Greatives

Let’s build the next big thing together.