Phỏng vấn

App Comi Webtoon ở vị trí đầu tiên trang chủ của App Store Việt Nam

Sáng mùng 2 Tết, App Store: App  Các bạn có thể đọc chi tiết bài viết tại link này: 

read more
1000 666 Bánh Trôi

Phỏng vấn cùng Comicola

Một bài phỏng vấn khá chi tiết về các kế hoạch trong tương lai của Comicola với

read more
1920 1080 Bánh Trôi

Đọc truyện thời Covid

"Nếu chỉ trông cậy vào xuất bản giấy, công ty tôi sẽ chịu áp lực lớn. Thật may mắn, 5 tháng qua là lúc app đọc truyện tranh của chúng tôi phát triển".- Đại diện của Comicola 5 tháng đầu năm 2020, làng xuất bản thế giới bị ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, có…

read more
960 634 Bánh Trôi
Impeka - Premium WordPress Multipurpose theme by Greatives

Let’s build the next big thing together.