Thông báo phát hành

Phiên bản sách giấy và phiên bản digital của cuốn sách “Dệt Nên Triều Đại”. Sau hơn một tháng trả sách cho các bạn đã đặt trước sách, Comicola chính thức mở bán cuốn sách song ngữ về trang phục cổ của người Việt trong giai đoạn nửa đầu triều Lê sơ.

Phiên bản sách giấy, được in ấn trên giấy chất lượng cao, khổ 25 x 25cm, 224 trang in màu toàn bộ. Phiên bản sách giấy chỉ bán duy nhất tại hệ thống Comicola, bao gồm:

Phiên bản sách điện tử của “Dệt Nên Triều Đại” được dàn trang lại toàn bộ theo định dạng dọc của thiết bị di động, đảm bảo trải nghiệm đọc tốt nhất cho độc giả. Phiên bản điện tử được bán duy nhất tại COMI (Nền tảng đọc nội dung số của Comicola): https://comi.mobi/truyen/det-nen-trieu-dai/

1500 1500 Bánh Trôi
Impeka - Premium WordPress Multipurpose theme by Greatives

Let’s build the next big thing together.