Dệt Nên Triều Đại

Sau hơn một năm chuẩn bị, cuốn sách trang phục cổ “Dệt Nên Triều Đại”, một dự án crowdfunding trên Comicola đã hoàn tất các công đoạn in ấn và chuẩn bị ra mắt độc giả.

Dự kiến, cuối tuần sau (Khoảng 9/05), sách sẽ in xong và gửi cho các bạn backer đã ủng hộ dự án. Quá trình gửi sách cho các bạn ủng hộ dự kiến kéo dài từ 7-10 ngày. Sau khi phiên bản sách backer được gửi xong, cuối tháng 5/2020, sách sẽ được mở bán trên Comicola và các hiệu sách trên toàn quốc.

2048 1536 Bánh Trôi
Impeka - Premium WordPress Multipurpose theme by Greatives

Let’s build the next big thing together.