Tiểu thuyết

Bản in đầu tiên của Aftermath

Những bản in đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Sci-Fi "Aftermath - Ác Quỷ Rừng Phế Tích" đã về đến kho Comicola Hà Nội, sẵn sàng cho sự kiện

read more
1848 1224 Bánh Trôi

Aftermath – Ác quỷ rừng phế tích

Toàn bộ 21 chương của tiểu thuyết sci-fi Việt Nam: "Aftermath - Ác quỷ rừng phế tích" đã được đăng tải online tại: 

read more
1024 768 Bánh Trôi
Impeka - Premium WordPress Multipurpose theme by Greatives

Let’s build the next big thing together.