Cuộc thi

Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản lần thứ 15

đã bắt đầu tiếp nhận tác phẩm dự thi Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: đến ngày 8 tháng 7 năm 2021. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều tác phẩm dự thi của các bạn Việt Nam.Mời các bạn tham khảo thông tin chi tiết về cuộc thi trên trang chủ Đại sứ…

read more
1920 980 Bánh Trôi
Impeka - Premium WordPress Multipurpose theme by Greatives

Let’s build the next big thing together.